ŽALBA NA ROBU ILI USLUGU
Ovi formulari služe da izrazite svoje nezadovoljstvo na kvalitet robe koju ste kupili, odnosno na uslugu koja vam je pružena. Po prijemu formulara mi ćemo pokušati da razrešimo taj problem. Status Vaše prijave uvek možete videti navođenjem identifikacionog broja i lozinke koje dobijate nakon uspešno evidentirane prijave.
POHVALA/ZAMERKA
Ovaj formular služi ako imate potrebu i želju da izrazite svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo na asortiman robe, prezentaciju robe, odnos personala, prateće usluge i slično.
MIŠLJENJE
Preko ovog formulara nam možete dostaviti neku svoju dobru ideju, sugestiju ili bilo koje drugo mišljenje koje se odnosi na rad trgovinskih i uslužnih privrednih subjekata ili na rad našeg Udruženja.

Poštovani,

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) je pustilo u rad novi informacioni sistem kojim se formira sveobuhvatan Registar prijava potrošača.

Osnovni cilj ovog projekta je da se registruju sve Vaše žalbe na kvalitet robe i usluga i da Vas na adekvatan način zaštitimo, odnosno pomognemo da ostvarite svoja potrošačka prava.

Rezultat ovog projekta će biti realna slika o kvalitetu robe i ostalim uslugama koji se nude na tržištu, na osnovu koje će Udruženje moći kvalitetnije da vrši svoju funkciju zaštite potrošača.